P I E T E R S E

Loading

Diensten

Home Diensten
Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Onze diensten hebben betrekking op het verzorgen van financiële administraties en de verdere afhandeling richting Belastingdienst.

Indien u ook personeel in dienst heeft, kunnen wij tevens de loonadministratie, inclusief de aangifte loonheffingen, voor u verzorgen.

De werkzaamheden bieden wij u aan tegen een vast tarief per maand. Ook bestaat de mogelijkheid om met u een uurtarief af te spreken.

 • Verwerken financiële administratie
 • Maken tussentijdse rapportage
 • Opstellen jaarrekeningen
 • Opstellen contracten
 • Opstellen publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel
 • Verwerken loonadministratie
 • Verzorgen aangiften omzetbelasting
 • Best Quality Services Verzorgen aangiften loonheffingen
 • Verzorgen aangiften inkomstenbelasting
 • Verzorgen aangiften vennootschapsbelasting
 • Reorganiseren administraties
 • Jaarlijkse controle financiële administraties
 • Advisering op financieel en fiscaal gebeid

Wat kunnen wij u bieden

Als startende ondernemer wil je eigenlijk maar één ding:

Doen waar je goed in bent en proberen je bedrijf tot een succes te maken. Helaas komen daar nogal wat verplichtingen bij, waaronder het bijhouden van een degelijke administratie.

Wij hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van startende ondernemers. Voor advies om uw eigen onderneming te starten kunt u al bij ons terecht voordat u zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft. Zo kunnen wij u stap voor stap begeleiden.

Graag vertellen wij in een persoonlijk onderhoud over de diverse mogelijkheden met betrekking tot administratieve ondersteuning.

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met

Het opzetten en verzorgen van financiële administraties. Niet alleen wordt een inzichtelijke boekhouding verzorgd, maar ook signaleren wij financiële en juridische kansen en bedreigingen voor uw onderneming.

Voor onbezorgd, kansrijk en effectief ondernemen is een goede en inzichtelijke administratie nodig.

Wij ondersteunen u niet alleen met uw financiële administratie en de wettelijke verplichtingen, maar kijken ook achter de cijfers voor een gezonde financiële bedrijfsvoering die in balans is met uw privésituatie.

Het voeren van een administratie

Is voor een ondernemer een tijdrovende klus. Toch is het van belang dat u een goede en bijgewerkte administratie voert om goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van uw bedrijf. Een goede administratie zorgt ervoor dat u de nodige belastingaangiften op tijd en correct kunt indienen.

U kunt de gehele administratie ook uitbesteden, zodat u zich alleen bezig hoeft te houden met waar u goed in bent: ondernemen.

Voor een vast bedrag per maand wordt de administratie verwerkt, inclusief de fiscale aangiften.

Voor een Vereniging van Eigenaren kunnen wij de volgende werkzaamheden aanbieden:

– Advies ledenbijdrage
– Advies over liquiditeit, reserves en rendement
– Het opstellen van de begroting
– Het opstellen van een meerjarenbegroting naar aanleiding van het onderhoudsplan
– Het beheren van saldi op bank- en girorekeningen
– Het verzorgen van betalingen
– Het bijhouden van betalingen en ontvangsten
– Het beleggen van middelen overeenkomstig de besluiten van de ledenvergadering
– Het bijhouden en signaleren van de overschrijdingen van begrotingsposten
– Opstellen van jaarrekening, balans- en exploitatierekening
– Verslaglegging aan het bestuur van de Vereniging
– Verstrekken van informatie aan de kascommissie voor de controle van de administratie
– Correspondentie met de notaris met betrekking tot verkoop van appartementen
– Correspondentie met derden over financiële en administratieve aangelegenheden

Vakkundig advies kan u helpen om uw jaarlijkse belastingaanslag fors te verminderen.

U kunt bij ons terecht voor het invullen van:

– Aangifte inkomstenbelasting
– Voorlopige aanslagen en teruggaven
– Aangifte successie- en schenkingsrecht
– Aanvragen van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
– Bezwaar- en beroepschriften
– Verzoek om uitstel of betalingsregelingen

U kunt een handige checklist aanvragen om alle gegevens overzichtelijk en volledig te verzamelen.

Neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

HET PROCES

Hoe gaan we te werk

01
Eerst een persoonlijke kennismaking
02
dan sluiten we een overeenkomst
03
samen maken we een planning
04
en wij voeren de opdracht dan uit voor u!
Neem contact op

Heeft u vragen?